Nhà Thuốc Kim Thanh

Tổ 8A Phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

Ngày viết: