Quầy Thuốc Anh Đức, DSTH. Nguyễn Thị Thúy Hằng

Thôn Mai Động, Xã Hương Mạc, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Ngày viết: