Quầy Thuốc 841, Chị Ngọc

ấp Quân Bình, Xã Tân Thiềng, Huyện Chợ Lách, Bến Tre

Ngày viết: