Quầy Thuốc Đạt Trí

Thôn Nhơn Thiện, Xã Nhơn Hạnh, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định

Ngày viết: