Quầy Thuốc Hà Xuân

Thôn Chánh Trực, Xã Mỹ Thọ, Huyện Phù Mỹ, Tỉnh Bình Định

Ngày viết: