Quầy Thuốc Ngọc Tuyền

Chợ Phước Sơn, Xã Phước Sơn, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định

Ngày viết: