Quầy Thuốc Phú Đạt

Xã Hoài Sơn, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định

Ngày viết: