Nhà Thuốc Bích Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc

Đường 17, Khu Phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Mới, Bình Dương

Ngày viết: